Medyczny

Różnica między CMA a RMA
Asystent medyczny może zdecydować się na rejestrację (R.m.A) lub certyfikowany (CMA). ... Nie ma jakościowej różnicy między tymi dwoma poświadczeniami...
Różnica między koronerem a lekarzem sądowym
Koronerzy to wybierani laicy, którzy często nie mają przeszkolenia zawodowego, natomiast lekarze sądowi są wyznaczani i posiadają orzeczenie komisji w...
Czy lekarze mają doktorat uk?
W Wielkiej Brytanii cztery szkoły medyczne oferują to instytucjonalnie, a kolejne 17 szkół umożliwia studentom przerwanie studiów i ukończenie doktora...