Matematyka

Różnica między arytmetyką a matematyką
„Arytmetyka jest dla matematyki tak jak pisownia dla pisania.” ... (2) używa znaków, symboli i dowodów oraz obejmuje arytmetykę, algebrę, rachunek róż...
Różnica między matematyką a liczebnością
Matematyka to często abstrakcyjne użycie cyfr, liter w funkcjonalny sposób. Podczas gdy liczebność jest zasadniczo koncepcją zastosowania matematyki w...