Marszałkowie

Różnica między FBI a marszałkiem USA
FBI odpowiada za kontrwywiad, zwalczanie terroryzmu, cyberprzestępczość, przestępczość zorganizowaną, korupcję publiczną, poważne kradzieże i przestęp...