Lojalność

Jaka jest różnica między lojalnością a wiernością?
Lojalność oznacza okazywanie silnego poczucia wsparcia lub lojalności wobec czegoś lub kogoś, podczas gdy wierność jest cechą bycia wiernym, co zwykle...