Longshore

Jaka jest różnica między prądem przybrzeżnym a przybrzeżnym…
Prąd przybrzeżny to prąd płynący równolegle do brzegu w strefie fal załamujących się. ... Dryf przybrzeżny to ruch osadów wzdłuż wybrzeża przez fale, ...