Długość geograficzna

Jaka jest różnica między długością a szerokością geograficzną?
Szerokość geograficzna oznacza współrzędne geograficzne określające odległość punktu na północ-południe od równika. Długość geograficzna odnosi się do...