Wywieranie nacisku

Jaka jest różnica między rzecznictwem a lobbingiem?
Lobbing obejmuje próby wpływania na określone ustawodawstwo na poziomie lokalnym, stanowym lub federalnym, podczas gdy rzecznictwo koncentruje się na ...