Alfabetyzacja

Jaka jest różnica między umiejętnością czytania i pisania a edukacją?
Umiejętność czytania i pisania polega głównie na nabywaniu umiejętności czytania & pisać natomiast Edukacja polega na holistycznym rozwoju osoby, ...