Lifi

Różnica między Wi-Fi a Li-Fi
Wi-Fi (wierność bezprzewodowa) i Li-Fi (wierność światła) to dwie różne technologie używane do bezprzewodowego wysyłania i odbierania danych. W przypa...