Styl życia

Różnica między stylem życia a kulturą
Kultura a styl życia Kulturę można zdefiniować jako całość zachowań, myśli, zwyczajów i praktyk grupy ludzi. Z drugiej strony styl życia można określi...