LGPL

Różnica między GPL a LGPL
Główna różnica między GPL a LGPL polega na tym, że ta ostatnia umożliwia powiązanie utworu z (w przypadku biblioteki „używaną przez”) programem nieobj...