Uczenie się

Jaka jest różnica między eLearningiem a mLearningiem?
eLearning to forma edukacji, w której uczenie się i nauczanie odbywa się za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, natomia...
Różnica między edukacją a nauką
Uczenie się odnosi się do intelektualnego procesu nabywania nowych umiejętności i wiedzy poprzez doświadczenie, naukę lub nauczanie. Edukacja to oświe...
Jakie są zasady uczenia się dorosłych
Siedem zasad uczenia się dorosłych obejmuje samokierowanie, transformację, doświadczenie, mentoring, orientację umysłową, motywację i gotowość do nauk...
Jak oceniać efekty uczenia się uczniów
Do oceny osiągnięć uczniów w zakresie efektów uczenia się można zastosować kombinację metod....Przykłady środków pośrednich obejmują:Samoocena.Wzajemn...