Krtań

Różnica między gardłem a krtań
Główna różnica między gardłem a krtanią polega na tym, że gardło jest częścią przewodu pokarmowego, który rozciąga się od jamy nosowej i ust do krtani...
Różnica między głośnią a nagłośnią
Glottis jest najwęższą częścią krtani i otwiera się na drogi oddechowe. ... Nagłośnia, płat chrzęstny w kształcie liścia, zapobiega przedostawaniu się...
Różnica między krtań a gardłem
Główna różnica między gardłem a krtanią polega na tym, że gardło jest częścią przewodu pokarmowego, który rozciąga się od jamy nosowej i ust do krtani...