Kwashiorkor

Różnica między Kwashiorkorem a Marasmusem
Bardziej prawdopodobne jest to z powodu niedożywienia przez długi czas. Dwa główne rodzaje tego niedożywienia to marasmus i kwashiorkor....Kwashiorkor...