Json

Różnica między XML a JSON
JSON jest zorientowany na dane, podczas gdy XML jest zorientowany na dokumenty. JSON nie zapewnia właściwości wyświetlania, podczas gdy XML tak (ponie...