Jquery

Różnica między JavaScript a jQuery
Główna różnica między tymi trzema polega na tym, że JavaScript jest po stronie klienta, i.mi., w języku skryptowym przeglądarki, podczas gdy jQuery to...