Żydzi

Różnica między chrześcijaństwem a judaizmem
Chrześcijanie na ogół wierzą w indywidualne zbawienie od grzechu poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa jako ich Pana i zbawiciela Syna Bożego. Żydzi wier...
Różnica między chasydami a ortodoksami
Dzisiejszy chasydyzm jest podgrupą w ultraortodoksyjnym („haredi”) judaizmie i jest znany ze swojego religijnego i społecznego konserwatyzmu oraz społ...