JavaScript

Różnica między Javą a JavaScript
Kod Java musi być skompilowany, a kod JavaScript to cały tekst. ... Kod JavaScript jest uruchamiany tylko w przeglądarce, podczas gdy Java tworzy apli...