język japoński

Różnica między japońskimi oczami a chińskimi oczami
Czy chińskie i japońskie oczy różnią się??Jak odróżnić twarze Chińczyków od Japończyków??Jaki kształt mają Japończycy??Jak nazywają się japońskie ocz...
Różnica między Kanji, Hiraganą i Katakaną
Katakana jest częściej używana w słowach zapożyczonych, podczas gdy hiragana jest używana w słowach rodzimych. Hiragana służy do pisania okurigany (pr...
Różnica między pismem chińskim a japońskim
Chiński jest napisany w całości w języku hanzi. Japoński posługuje się kanji (w większości podobnym do hanzi), ale ma też dwa własne sylaby: hiragana ...
Różnica między Hiraganą a Katakaną
Główna różnica między hiraganą a katakaną polega na tym, że hiragana jest używana głównie do przedstawiania japońskich słów, podczas gdy katakana repr...