Wewnętrzny

Różnica między klientami wewnętrznymi a klientami zewnętrznymi
Klienci zewnętrzni to ci, którzy postrzegają Twoją firmę głównie jako dostawcę tego, co kupują. Klienci wewnętrzni uczestniczą w Twoim biznesie, fakty...
Różnica między kontrolą wewnętrzną a audytem wewnętrznym
Audyt wewnętrzny to kontrola przeprowadzana w określonych godzinach, natomiast Kontrola Wewnętrzna jest odpowiedzialna za kontrole bieżące, mające na ...
Różnica między rekrutacją wewnętrzną a rekrutacją zewnętrzną
Rekrutacja wewnętrzna ma miejsce wtedy, gdy firma chce wypełnić wakat z poziomu swojej obecnej siły roboczej. Rekrutacja zewnętrzna ma miejsce, gdy fi...