Wnioskowanie

Jaka jest różnica między założeniem a wnioskowaniem?
Założenie: Jest to niesprecyzowane założenie, którego nie można logicznie wyprowadzić z żadnej istniejącej informacji. Innymi słowy, nie może stać sam...
Różnica między wnioskowaniem a przewidywaniem
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli mowa o przyszłym wydarzeniu lub czymś, co można jednoznacznie zweryfikować w ramach „naturalnego biegu rzeczy”, jest to pr...