ludzie

Różnica między małpami a człowiekiem
Istnieją różne różnice między małpami a ludźmi, a niektóre z nich są bardzo widoczne....Różnica między małpami a ludźmi.MałpyludzieLokomocja czworonoż...
Jaka jest różnica między mózgiem szympansa a mózgiem człowieka?
Mózg człowieka jest około trzy razy większy od mózgu naszego najbliższego żyjącego krewnego, szympansa. Co więcej, część mózgu zwana korą mózgową – kt...
Genetyczna różnica między ludźmi a szympansami
Podczas gdy różnica genetyczna między poszczególnymi ludźmi jest dziś minimalna – około 0.średnio 1% – badanie tych samych aspektów genomu szympansa w...
Różnica między neandertalczykami a ludźmi
Neandertalczycy mieli długą, niską czaszkę (w porównaniu z bardziej kulistą czaszką współczesnych ludzi) z charakterystycznym, wydatnym łukiem brwiowy...