Humanistyczny

Porównaj i porównaj behawioryzm i humanizm
Behawioryzm podkreśla znaczenie obserwowalnych działań i badań naukowych oraz sugeruje, że zachowanie jest kształtowane przez środowisko. Z drugiej st...