HTML

Różnica między HTML a XML
HTML i XML są ze sobą powiązane, gdzie HTML wyświetla dane i opisuje strukturę strony internetowej, podczas gdy XML przechowuje i przesyła dane. HTML ...
Różnica między XHTML a HTML
HTML i XHTML to języki, w których pisane są strony internetowe. HTML jest oparty na SGML, podczas gdy XHTML jest oparty na XML. ... XHTML wywodzi się ...
Jaka jest różnica między tagiem a atrybutem w HTML?
Główna różnica między tagiem a atrybutem polega na tym, że tag jest sposobem reprezentowania elementu HTML w programie, podczas gdy atrybut jest sposo...
Jaka jest różnica między JSP a HTML?
Główna różnica między JSP a HTML polega na tym, że JSP to technologia do tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych, podczas gdy HTML jest standar...
Jaka jest różnica między HTML a HTML5?
Hipertekstowy język znaczników (HTML) jest podstawowym językiem do tworzenia stron internetowych. HTML5 to nowa wersja HTML z nowymi funkcjonalnościam...
Jaka jest różnica między HTML a XML?
Pełna forma HTML to Hypertext Markup Language, podczas gdy XML to Extensible Markup Language. ... Dlatego HTML opisuje strukturę strony internetowej i...
Jaka jest różnica między HTML a CSS?
HTML służy do definiowania struktury strony internetowej. CSS służy do stylizowania stron internetowych za pomocą różnych funkcji stylizacji. 2. Skład...