Heteroza

Jaka jest różnica między heterozą a chowem wsobnym…
Kluczową różnicą między heterozą a depresją inbredową jest to, że heteroza to wzmocnienie cech w wyniku mieszania się genów dwóch różnych osobników po...