Globalizacja

Jaka jest różnica między globalizmem a globalizacją?
Główna różnica między globalizmem a globalizacją polega na tym, że globalizm jest ideologią opartą na przekonaniu, że ludzie, informacje i towary powi...