Zapowiedź

Jaka jest różnica między Flash Forward a zapowiedzią?
Przykłady Flash Forward w literaturze Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa jest prawdopodobnie jednym z najsłynniejszych przykładów użycia flash forwa...
Różnica między retrospekcją a zapowiedzią
Retrospekcja opisuje niektóre wydarzenia z przeszłości związane z teraźniejszością; zapowiedź daje aluzję (być może dorozumianą) do niektórych przyszł...
Co oznacza zapowiedź urządzenia literackiego
Zapowiedź jest narzędziem literackim używanym do wskazania lub podpowiedzi tego, co ma nastąpić później w historii. ... W definicji zapowiedzi kluczow...