Zginać

Jaka jest różnica między antykliną synkliny a monokliną?
Monoklina to proste wygięcie w warstwach skalnych, tak że nie są one już poziome. Antykliny to złożone skały, które wyginają się w górę i opadają od ś...