Wierny

Różnica między lojalnym a wiernym
Lojalność oznacza okazywanie silnego poczucia wsparcia lub lojalności wobec czegoś lub kogoś, podczas gdy wierność jest cechą bycia wiernym, co zwykle...