Zewnątrzkomórkowy

Różnica między płynami wewnątrzkomórkowymi a płynami zewnątrzkomórkowymi
Jaka jest różnica między płynem wewnątrzkomórkowym a zewnątrzkomórkowym?? Płyn wewnątrzkomórkowy znajduje się wewnątrz komórki, podczas gdy płyn pozak...
Jaka jest różnica między wewnątrzkomórkowym a zewnątrzkomórkowym…
Płyn wewnątrzkomórkowy to płyn zawarty w komórkach. Płyn pozakomórkowy — płyn na zewnątrz komórek — dzieli się na płyn znajdujący się we krwi i znajdu...