Egzotoksyny

Różnica między egzotoksynami a endotoksynami
Egzotoksyny to zazwyczaj termolabilne białka wydzielane przez określone gatunki bakterii, które dyfundują do otaczającego środowiska. Endotoksyny to s...