estry

Różnica między estrem a eterem
Etery to związki chemiczne, w których między dwoma prostymi łańcuchami węglowodorowymi znajduje się tlen z pojedynczym wiązaniem. Estry to związki che...