Entalpia

Różnica między entropią a entalpią
Entalpia to ilość energii wewnętrznej zawartej w związku, podczas gdy entropia to ilość wewnętrznego zaburzenia w związku. Entalpia wynosi zero dla zw...