Elektryczność

Różnica między elektrycznością a magnetyzmem
Energia elektryczna jest spowodowana obecnością i ruchem nośników ładunku. Podczas gdy magnetyzm jest wynikiem interakcji między poruszającymi się ład...
Różnica między kW a kWh
Kilowatogodzina mierzy energię zużywaną przez urządzenie w kilowatach na godzinę. ... Różnica między kWh i kW, a tym, co widzisz na rachunku, polega n...