Orzeł

Jaka jest różnica między orłem a sępem?
Główna różnica między orłem a sępem polega na tym, że orły są zręcznymi myśliwymi, podczas gdy sępy rzadko polują dla siebie i zamiast tego żywią się ...