Gotowe

Różnica między zrobionym a zrobionym
Słowo zrobił jest czasem przeszłym czasownika do. ... done to imiesłów czasu przeszłego (czasu) czasownika zrobić ( Imiesłów odnosi się do bycia częśc...