Poświęcenie

Jaka jest różnica między oddaniem a oddaniem?
Poświęcenie odnosi się do zaangażowania w zadanie lub cel. Oznacza również adres lub hołd w mediach, takich jak programy telewizyjne i radiowe. Oddani...