Deoksyryboza

Różnica między dezoksyrybozą a rybozą
Cukier pentozowy w DNA to dezoksyryboza, a w RNA – ryboza. Różnica między cukrami polega na obecności grupy hydroksylowej na węglu 2' rybozy i jej bra...