Przekrój

Jaka jest różnica między przekrojem podłużnym a poprzecznym…
Badania podłużne różnią się od badań jednorazowych lub przekrojowych. Główna różnica polega na tym, że badania przekrojowe przeprowadzają wywiady ze ś...