Prawidłowy

Różnica między tym a tym
Jest to skrót, co oznacza krótszą lub „skróconą” formę „jest” lub „ma.(Przykład: będzie padać.) Jest to zaimek dzierżawczy oznaczający „należy do nieg...
Różnica między mną a mną
„I” jest zaimkiem pierwszej osoby liczby pojedynczej, używanym jako podmiot zdania lub zdania. (Przykład: piszę piosenki.) „Ja” jest używane jako prze...