Ograniczenie

Różnica między więzem a powściągliwością
Słowo „przymus” odnosi się do czynności nakładania pewnych ograniczeń na zachowanie przedmiotów lub jednostek w celu skutecznego ograniczenia ich woln...