Konstytucja

Jaka jest różnica między konstytucją a regulaminem?
Konstytucja zawiera podstawowe zasady, ale nie określa konkretnych procedur działania Twojej organizacji. Regulamin szczegółowo określa procedury, któ...