Komenda

Różnica między GUI a wierszem poleceń
Zauważalna różnica polega na tym, że użytkownicy GUI polegają na elementach graficznych, takich jak ikony, menu i okna, aby wchodzić w interakcje z sy...