Komórka

Różnica między cytokinezą w komórce roślinnej a cytokinezą w komórce zwierzęcej
Kluczowa różnica między cytokinezą roślinną i zwierzęcą polega na tym, że w komórkach roślinnych cytokineza zachodzi poprzez tworzenie płytki komórkow...
Jaka jest różnica między wiotkim a plazmolizowanym?
Wiotkość to stan, który występuje, gdy komórkę roślinną umieszcza się w roztworze izotonicznym. Komórki wiotkie to te, których protoplast nie ma ciśni...
Jaka jest różnica między telofazą a cytokinezą?
W cytokinezie bruzda tnąca pogłębia się całkowicie i powstają dwie komórki potomne. Różnica między cytokinezą a telofazą polega na tym, że cytokineza ...
Jaka jest różnica między pierwotną a wtórną hodowlą komórek?
Kluczowa różnica między pierwotną a wtórną hodowlą komórek polega na tym, że komórki do pierwotnej hodowli komórkowej są uzyskiwane bezpośrednio z tka...
Różnica między migracją komórek a inwazją
Główna różnica między migracją a inwazją polega na tym, że migracja komórek to ukierunkowany ruch komórek w odpowiedzi na reakcję chemiczną lub mechan...
Jaka jest różnica między plazmolizą a turgidity?
Plazmoliza a turgidity Plazmoliza to proces przemieszczania się wody do komórki po umieszczeniu w roztworze hipertonicznym. Protoplazma odrywa się od ...
Jaka jest różnica między linią komórkową a szczepem komórkowym?
Stosując ten system nomenklatury, ciągła linia komórkowa to populacja komórek, która przeszła transformację genetyczną, co skutkuje nieokreślonym pote...
Jaka jest różnica między komórką wegetatywną a generatywną?
Komórka generatywna dzieli się i tworzy plemniki, które są męskimi gametami roślin kwitnących. Kluczowa różnica między komórką wegetatywną a generatyw...
Jaka jest różnica między pierwotną hodowlą komórek a linią komórkową?
Opublikowano 22 lip 2020. Pierwotna hodowla komórek to hodowla komórek bezpośrednio izolowanych z interesującej nas tkanki rodzicielskiej; mając na uw...