Kation

Różnica między kationem a anionem
Kationy to jony naładowane dodatnio (atomy lub grupy atomów, które mają więcej protonów niż elektronów z powodu utraty jednego lub więcej elektronów)....