Ładunek

Różnica między przesyłką a ładunkiem
Ładunek to słowo używane jako rzeczownik w odniesieniu do przewożonych towarów. Wysyłka to słowo używane zarówno jako rzeczownik, jak i czasownik. Kie...