Capita

Jaka jest różnica między PKB a PKB na mieszkańca?
PKB to liczba, która ostatecznie wskaże ogólną kondycję gospodarczą kraju. ... PKB na mieszkańca to miara, która wynika z PKB podzielonego przez wielk...