Capex

Różnica między CAPEX a OPEX
Wydatki kapitałowe (CAPEX) to główne zakupy dokonywane przez firmę, które są przeznaczone do długotrwałego użytkowania. Koszty operacyjne (OPEX) to co...