Braintree

Różnica między Braintree a Stripe
Braintree różni się od Stripe przede wszystkim tym, że udostępnia sprzedawcom ich własne konta handlowe. W przeciwieństwie do tego Stripe jest zewnętr...