Ukochany

Różnica między ukochanym a kochanym
Główna różnica między ukochanym a kochanym polega na tym, że przymiotnik kochany jest bardziej intensywny niż przymiotnik kochany i jest używany do op...